EBB TECH kan tilby en rekke muligheter for entusiasten som benytter Ford sin 2.0 – 16v  Cosworht YB motor.
Alt  fra helt standard renoveringer av komponenter , topplokk , blokker , veiver osv til de værste av de værste ekstrembygg.  Tilbyr alt i fra prosjektering , gjennomføring av selve bygget og skulle det være ønskelig optimalisering av motoren i bil med bruk av EBB TECH `s 2&4 wd DYNAPACK.

Denne siden blir kontinuerlig oppdatert med artikler , prosjekter og alt som måtte høre til rundt selve Cosworht motoren og de tilbud som finnes av arbeider med denne motoren levert ifra EBB TECH.

BIG WING bunnpanne 4WD Cosworth.

[ 5 april 2011 ]

Når en bygger skikkelige motorer så må en også gi motoren de beste forutsetninger og driftsforhold. Oljesystemet er i så måte noe av det viktigste og på 4 syl Cosworth motorer ifra FORD er det obligatorisk med en bedre bunnpanne løsning på både 4wd utgavene som 2wd. Flere av EBB TECH sine kunder på motorsiden ønsker […]