Borg Warner lagerhus modifisering.

[ 26 september 2011 ]

Mange Ford Cosworth eiere oppgradere til Quaife innmater i sine gearkasse hus når originale deler ikke tåler effekten eller de innehar feil utvekslinger ifht ens behov.

 

Ett par detaljer som går igjen når en skal putte slike oppgraderte deler inn hoved og bakre gearkasse hus er å måtte maskinere husene opp til å kunne akseptere større lagre og oppgraderte drev.

 

La oss ta en titt på hvordan det kan gjøres.

Først titter vi på hvordan ny lagerholder , i større diameter , skal få plass i det originale huset.

Her måles den nye lagerholderen ifra Quaife opp

Denne er for stor til nå kunne passe direkte inn i gearhuset.

 

Vi må demed altså øke diameteren i huset for å få denne holderen på plass.

 

Huset spennes opp i fresen og sentreres for så montere utboringshode som skal gjøre jobben med å øke diamteren på huset

Her ser vi hvordan det blir etter at vi har borret hullet litt større men vi mangler ennå litt til

Utboringshodet justeres enkelt med ett digitalt ur som registrerer hvor mye økningen blir på diamteren vi trenger og så kan vi bare bearbeide til ønsket mål er opppnådd.

Siste kuttet er ferdig og vips passer den nye lagerholderen inni huset

 

MODIFISERING AV BAKSTUSS .

 

Den bakre stussen som gjerne må modifiseres i denne sammenhengen er en smule litt mer komplisert å få til.

Her skal denne ringen inn og en må fjerne gods for å få plass til større drev inni bakstussen.

Som en ser skal diameteren i hullet økes til sånn ca hvit prikket strek for ringen men en må også øke diameteren lengre ned  for at nytt drev skal gå klart.

Helt ned til streken vist skal vi maskinere bort materiale.

Utfordringen er her å få spent opp arbeidsemnet ( huset ) slik at vi kommer både vinkelrett på og i senter av dette hullet som ikke er en komplett sirkel…

Det løser vi på denne måten her med en vinkel og sentreringen skjer med en enkel klokke

Borhodet drar igang og vi fjerner gods mot vårt mål

Her er vi å mål med å fjerne nok gods der hvor drevet kommer

Nå står lagerringens diameter for tur og her er vi igang med den

Da er målet nådd og mikrometer bekrefter om vi treffer riktig

Jepp , den passer jo glimrende

Da er disse gearhusene ferdige og eieren kan sluttvis montere Quaife satsen inn for så monter i bilen og etterpå smile bredt 🙂

 

Er ditt prosjekt i behov av spesial tilverkede deler ta gjerne kontakt for ideer og pristilbud.