Chevy 496″ BB balansering av veivparti.

[ 20 mai 2013 ]

EBB TECH utfører balanseringsarbeider til alle type motorer  også Amerikanske V8ère.

Veldig mange v8 er i behov av korrigering for tilfredsstillende balansefaktor OG ikke minst for kontroll av komponenter satt opp mot hverandre i nye motorbygg.

Særdeles mange ganger er det avvik ifra innkjøpte deler fra kataloghyllene og Visa kortets gløding til hva du egentlig ender opp med og hva som går i sammen av disse valgte komponenter.

Her om dagen dukket ett Big Block Chevrolet veivparti opp for sjekk og korrigering.

Dette veivpartiet kunne blitt en katastrofal affære for eier hvis ikke ” feilene ” som ble oppdaget ble korrigert.

La oss ta en titt på noe av dette i praksis og ikke bare ord.

Her er det aktuelle veivpartiet som kunden ønsket å få en gjennomgang på.

P1190899

-En forholdsvis ny såkalt smidd veiv som er nitrid-herdet ifra leverandør.

-svingningsdemper type ny

– flexplate ( automatgir ) type ny.

Nye stempler og råder skal også inn i denne prosessen.

Når en balanserer v8 motorer må en montere såkalte bob-vekter på råde-journalene for å ha på den korrekte vekten som en prosentvis andel av råde / stempel utgjør på hver rådetapp. Det , forenklet sagt , fordi en slik v8 veiv har de respektive rådetappene på forskjellige ” steder ” pr 360 graders rotasjon. Monterer en ikke disse bob-vektene vil hele prosessen for forbedring av balansefaktor bli helt feil.

Vi finner denne vekt-andelen med å først vektjustere råder i ” ende til ende ” og på totalvekt :

P1190802P1190803

Korrigeringens skjer ved hjelp av maskinering på rådenes forskjellige ender etc.

Stemplene og rådepinner blir også korrigert til ønsket vekt , likt på alle :

P1190804P1190806

Når stempler og råder er justert begynner selve kalkulasjonen av bob-vektenes total og 50 % vekt.

Kalkulasjonene innebærer utmåling av flere komponenter så som stempelfjærer , lagere , kryssbolter , låseklips etc.

P1190808 P1190807

Når alle kalkulasjoner er utført gir computeren oss både totalvekt og vekt på hver halve bob-vekt som skal monteres på de 4 rådetappene i vår v8 veiv. :

P1190811 P1190812

Her er nå vår bob-vekt klar og vi trenger bare å duplikere vekten på 3 mer og så kan vi montere dem på rådetappene .

Men først har jeg montert vår svingningsdemper med spesial-smøremiddel for lett demontering :

P1190809

Veiven er lagt inn i balanseringsmaskinen og montering av bob-vekter begynner :

P1190813

Her er veiven klar til første spinn og jeg har programmert inn en del data som maskinene trenger for å gjøre utmålingene så presist som jeg krever :

P1190815

Svingningsdemper og flexplate skal være montert da dette er i utgangspunktet en ” eksternt ” balansert veiv.

Men jeg har allererde merket meg at det er ett avvik ifht dette mht komponenter avlevert ,  men kommer tilbake til det etter hvert…

Slik som veiven står nå skal den utbalanseres men som nevnt er det noe som skurrer.

Jeg starter første ” run ” i utmålingen og avventer resultatet av maskinens analyse.

Her er svaret i klar tekst og det er særdeles urovekkende :

P1190828 P1190829

Det du ser her er kort fortalt :

Bilde til venstre : utmålt feil vekt på skinke radie til venstre for senter av lengdeaksen på veiven.

Bilde til høyre :   utmålt feil vekt på skinke radie til høyre for senter av lengdeaksen på veiven.

Nesten 396 gr feil å venstre ” fase ” og nesten 334 gr feil på høyre ” fase ” utmålt….YAIIIKSSS !

Vår ” target ” er helst under 0,5 gr så her er noe riv ruskende galt !!

( les mer om toleranser under menyvalget ; BALANSERING på startsiden )

La oss se hva denne utrolige høye vektfeilen blir i en utregning ifht turtall motoren evnt går med :

P1190836 P1190837

395,99 gr med vekt blir ufattelige 5239,22 lbs , del ca på 2 og du får det i kg = 2600 kg !!! med kraft på ville veier

333,75 gr blir smått sinnsyke 2200 kg med kraft på ville veier i dette veivpartiet hvis komponentene blir anvendt slik de er 🙁

Anvendes denne veiven blir brudd på veivakslingen og verre ting umiddelbart resultatet.

Men hva er galt her mon tro ?

Det er min jobb å sortere ut og det fant jeg egentlig ganske lett med litt detalj studie av komponentene.

La oss se titte litt på det.

Først la jeg merke til at selve skinkene på denne veiven allerede hadde massive utboringer fra før . Som om veiven har blitt

” overkompensert ” på for bruk av ultra lette titanråder el lign.

P1190819

Så la jeg merke til at maskinen ga beskjed om hvor  evnt vektreduksjon var nødvendig for å hente inn denne ” feilen ”  , eksempelvis på fremre del av veiven.

Nemlig i denne sonen her markert med rødt :

P1190821

Hullene i veivens skinker og tilbakemeldingen fra maskinen med hensyn til hvor vekt må tas bort for å få riktig faktor sier meg at her er det mye som ikke stemmer :

-Først og fremst er dette opprinnelig en eksternt balansert veiv så en slik massiv hullmengde og vektforandring som vi ser på skinkene skulle ikke ha vært tilstede , hvis en skal benytte vår medfølgende komponentmasse som svingningsdemper / flexplate.

-Det er ikke mulig å fjerne på anvist sted ( rød markering ) så mye vekt for å komme ned på tilfredsstillende faktor , rett og slett fordi denne vekten ikke er tilgjengelig for å fjernes.

Denne svingningsdemperen og flexplaten mangler også noe vesentlig for å kunne brukes på denne ” nå ”  utborete veiven :

internaldamp. flexintern

Nemlig motvekter plassert på riktig plass , som en eksternt veiv ville hatt behov for.

Det er fordi komponentene er beregnet på en internt balansert motor mens vi nå har en eksternt balansert veiv.

Etter en del kalkulering vet jeg at vi nå må få tak i de rette komponentene for å prøve å redde denne dyre veiven for videre bruk.

Det første jeg får tak i er disse her :

P1190824 P1190832

Eksternt utbalansert flexplate med lodd ( høyre ) og ditto svingningsdemper ( høyre ) med motvekt men er det nok og er vektene på rett plass for denne veivens mega utboringer fra før ?

Det er bare en måte å finne det ut på og det er med å montere opp disse komponentene på veiven :

Flexplaten med sin vekt og svingningsdemperen med sitt innlagte vektlodd :

P1190825 P1190830

Når komponentene er montert kan vi se noe bak på veiven. Nå er loddet på flexplaten akkurat 180 grader motsatt av der hvor maskinen ville vi skulle ta bort vekt og det gir mening.

P1190833

Det forteller meg at veiven nå begynner å få rette vekt-rater på rett sted.

Hvis du leste i menyvalget om balansering kan du lese at god balansefaktor handler egentlig kun om en ting :

Rett vekt på rett sted.

Da kjører jeg i gang med en ny utmåling :

newsspin2

Her er resultatet av denne utmålingen :

2rl2rr

Nå begynner det å ligne noe men selv på dette nivået kan en se hvor mye kraft i form av vekt som er på ville veier på de forskejllige omdreininger i motoren når den går med slik feil balansefaktor :

P1190889 P1190890

(Tallene er i lbs så del på 2 sånn ca for å få kg )

Veldig høye tall enda og det kan vi ikke leve med i vårt motorbygg 🙂

Altså : 27,76 gram til venstre ( bak ) på veiven for å nå målet vårt og 87,61 gram til høyre ( front ).

Her i front blir det nå bare ett spørsmål om å bore og maskinere ut på anvist sted :

P1190849

Bak på veiven trenger vi egentlig bare mer lodd på anvist sted på selve flexplaten og jeg har kalkulert vekt på sånn ca radie ut fra senter så jeg sager ut ett lodd i stål og sveiser det inn på flexplaten på anvist sted :

P1190857 P1190858 P1190859

Etter innmontering av flexplate og utboringer i front på veiven kommer neste runde med utmåling.

Traff ufattelig godt på flexplatens påsveiste lodd hvor nå toleransen er nede på 0.57 gr men fronten er ca 15 gram og jeg må jobbe litt med med den

P1190865P1190855

Jeg begynner å nå målet mitt og til slutt er jeg fornøyd nok og da er tallene disse for henholdsvis venstre og høyre side :

P1190887P1190886

Ser vi nå på hva vi ender opp med på utregningene på vekt / kraft på ville veier er det mikrobiskt ifht hva vi startet med :

P1190892P1190891

Ca 2 gram på venstre side og ca 0.10 gram på høyre 🙂

Ikke verst i det hele tatt.

Nå gjenstår bare litt demontering og til slutt en Nano behandling og en Micro polering for fine og ekstra holdbare lagerflater på veiven vår :

P1190893

Så da har vi kommet til veis ende på vår oppgave med denne Big Block Chevy veiven.

P1190897

Veivens komponenter er ferdig utbalansert og nå kan den benyttes trygt til formålet , en skikkelig Street Racer motor i en nydelig Amcar.

EBB ønsker lykke til med prosjektet 🙂

 

Skulle du være i behov av balansearbeider på ditt prosjekt så ta gjerne kontakt for  pristilbud/ leveranse.