ECU modifisering .

[ 20 juni 2012 ]

ECU ,  eller elektronisk styremodul hvis en vil , er så mangt.

I vårt tilfelle er det en modifisering av en styremodul for innsprutssystemet og tenningen på en Nissan.

Når en leker med biler kan det av og til være greit å få lov til å være med å bestemme hva ” hjernen ” i bilen skal gjøre.

Originale ecu`er er forhåndsprogrammert ifra fabrikken og vel og bra er det.

Men skal du gjøre ting litt forbi det som fabrikken har puttet inni der må vi mekke litt selv.

I mitt tilfelle skal jeg få den originale hjernen til å bli programmerbar via pc`en min slik at jeg kan selv bestemme hvor mye , når osv på bensindyser , tenningskurver og det hele…

Først skrur jeg ut ECU fra bilen og den ser åpnet ut slik inni , her skjer det masse rart mens du kjører men du kan ikke se det 🙂

Inni her skal jeg legge til ett printkort som lar meg få bestemme hva som skal skje inni her mht tenning , bensin etc.

Kortet til venstre er det jeg skal legge inn mens det til høyre bestemmer hva det til venstre skal bestemme 🙂

Men før jeg får det inni må jeg modifisere chassiet i huset litt for å få plass til det og jeg må mekke inn en kabelbane med adapter slik at det nye kortet kan snakke med resten av hjernen :

Her lodder jeg inn kabelrekken for adapteret og bestemmer hvor noen ” switcher ” skal loddes:

Kortet er i ECU `en  ferdig loddet og kontrollert og kabelen mellom bilens ECU og min computer ser du også og software til kommunikasjon er loadet inn i pc`en min.

Den nå proggrammerbare hjernen er tilbake på sin plass i bilen og jeg kan nå kontrollere masse parametre i min optimaliseringsprosess på prosjektet :

Jeg kan logge informasjon eller jeg kan se på temperatur i motor , lese av lambda verdi eller justere dysernes åpningstider eller forandre på tenningskurver. Kjekt å ha 🙂

 

Skulle du lure på noe mht modifiseringer av ECU `s eller montering av kort , chip eller annet så ta gjerne kontakt.