Ford DOCH topp renovering.

[ 15 oktober 2012 ]

Av og til har kunder det virkelig travelt.

Ikke rent få ganger er det : `trenger toppen senere idag,,klarer du det ? `

Da er det bare å brette ermene enda lengre opp og trø til slik at kunden blir fornøyd.

EBB TECH har masse erfaring med FORD sine motorer og DOCH Twincam er rett som det er innom for litt stell.

Enten som ren standard overhaling eller som spesialbygg ifob med turbo konvertering el lign.

Denne kunden , som hadde ekstra travelt ,  hadde dratt med seg denne her inn på EBB TECH`s  benk for en kjapp overhaling :

Typiskt skitten , masse dritt i kanaler , ventiler som lakk og det ene med det andre.

Raskere enn raskt flekker EBB toppen i atomer og innmaten kan her sees etter en vask :

Disse toppene er beryktet for å sprekke mellom ventilsetene  , som du kan se i den røde ringen :

Derfor er det obigatoriskt med en trykktest hos EBB TECH for å påse at en ikke gjør masse arbeider med toppen som gjerne er sprekt og alt blir bortkastet når toppen er på motoren igjen.

Det som er litt kjedelig er at selv om det er små sprekker mellom setene er det IKKE sikkert den lekker for det om.

Men trykktester vi toppen vet vi istedenfor å gjette og tro 🙂

Her har toppen blitt godkjent uten sprekker og har nå blitt skikkelig vasket og klargjordt for videre arbeider :

Ikke masse skitt å finne her nå nei…og slik vil EBB ha det på alle sine bygg.

Vi begynner arbeidene med ventilene som ser slik ut før vi jobber med dem :

Masse koks , fastbrente rester av alskens og så absolutt ikke tette ventiler her å gården å finne.

Sinnsyke lag med fastbrent skitt her og det setter ned ventilens evne til å være transportør av varme gjenno ventilsetenes anleggsflate.

Til høyre har vi slipt den ene ventilen ren og vi ser stor forskjell.

Jeg starter jobben med å slipe ventilenes anleggsflater :

Her kan du se litt før og etter på eksos og innsugs ventiler :

Nå er alle er ferdig slipt og til høyre kan du se anleggsflatene ( markert med grå ring ) tilpasset ventilsetene.

( denne toppen behøvde ikke fresing av setene ifob. med overhalingen )

EBB TECH utfører også modifiserings jobber på disse toppene med portningsarbeider , forskjellige modifiserings prosesser og ventil / sete arbeider ( her til en turbo-motor som bremset 350 hk ) :

Toppen skal planslipes og det gjøres her :

Innmat og topp klar til montering :

Fjærskåler skal på plass og nye ventiltetninger monteres :

Ikke mye skitt å finne i eksos porten etter arbeidene når EBB TECH er ferdig :

Da er toppen klar til avhenting av kunden :

EBB TECH klarte fristen og kunden fikk toppen igjen til avtalt tid 🙂

Skulle du ha bruk for noe arbeider på din FORD motor så ta gjerne kontakt for pristilbud / levering.