Opel Corsa topp overhaling..the bad way :(

[ 16 januar 2015 ]

Ikke så rent sjeldent får jeg forespørsler av kunder om å se på arbeider som allerede er utført av andre innen motorbransjen.

Egentlig merkelig når en tenker på at disse kundene allerede HAR betalt for å få utført ett arbeide på sine komponenter og det da skulle være helt unødvendig.

En ung og fersk entusiast hadde vært uheldig å få 2 bøyde ventiler i sin lille Opel Corsa topp og leverte topplokket til ett motorverksted med ønske om å få toppen overhalt og reparert slik at den bare kunne settes på og han kunne fortsette å få glede av sin lille entusiast bil.

De ble enige om en full overhaling som da skulle inkludere demontering , vask , skifte av defekte ventiler , slipe de andre , tilpasse ventiler , plan slipe , vaske og montere med nye ventiltetninger.

Den unge mannen fikk toppen igjen og stusset litt på at den . når han hentet den , fremdeles hadde masse avleiringer og smuss i eksos portene og ellers litt rundtomkring.

Han nevnte dette og fikk til svar at han bare kunne sette på toppen med god samvittighet da firmaet garanterte for at toppen ville gjøre jobben.

Prisen han betalte var i bunn og grunn ganske høy så han syntes det var litt merkelig men følte han måtte godta svaret..

Han tok den med seg for å montere den men fikk i tips av en motorkyndig at det hadde vært greit om han staket litt av den fast brente skitten ut av eksoskanalene da det jo lett kunne løsne og gjøre ting verre.

Så gjorde han og skrapte forsiktig ut det værste av de store klumpene med dritt som ennå var der , selv etter jobben som var utført.

Den unge mannen stusset litt på at når han lyste inn i forbrenningskammeret med en lykt og tittet så inn i kanalene så kunne han se flere steder lysglipe mellom ventiler og ventilsetene. Det  på både eksos og innsugs ventiler.

Hmm..skal det være slik ved en nyoverhalt topp undret han seg..

Han fylte litt vann i forbrenningskamrene og jammen meg rant vannet litt vel kjapt ut i kanalene.

Han testet også med litt trykkluft under ifra opp mot ventilene og det boblet lystig i kamrene der også..

Entusiasten kontaktet firmaet igjen og poengterte sine observasjoner og fikk til svar at de hadde vakuum testet alle ventiler etter overhaling og at de garanterte at alt var i skjønneste orden.

Kunden ba om dokumentasjon på denne testen men fikk til svar at hvis han ikke stolte på deres svar så kunne han : ” bare få pengene igjen og ta med seg toppen og gå !”

Han ble fortalt igjen at toppen var overhalt med slipte ventiler , tilpasset ventiler , planslipt , vasket og skiftet tetninger etter helt normale ” prosedyrer ” for en slik jobb.

At kunden sa hva han hadde erfart med både lekkasje av vann på både den ene og andre måten var helt nytteløst..

Den unge entusiasten var i gang med å montere toppen , han hadde faktisk lagt den ned på blokken da han av en eller annen grunn følte trangen til å ta den av og få den sjekket opp , bare for å være helt sikker på at arbeidene hans ikke var forgjeves.

Slik ble da jeg forelagt historien når så plutselig kunden dukker opp hos meg med toppen.

Kunden ønsket en inspeksjon fra meg men jeg anbefalte da kunde om å ta opp forholdet med firmaet. Det ga da kunden uttrykk for at han ikke ville komme noe videre med så jeg skulle da ta oppdraget med å titte litt på den for ham.

Slik mottok jeg toppen :

CIMG3286

Så jo ikke så helt verst ut det tenkte jeg :

CIMG3287

Den utvendige inspeksjonen avslørte ikke så mye nevneverdig men jeg kan se at kunden har vært litt uheldig med å skrape toppen litt når han har lagt den nedpå blokken :

CIMG3326

Lett gjort når en er helt fersk og ikke helt stø på hånden 🙂

Det som jeg lett ser er at det så absolutt IKKE er gjort det jeg vil kalle en skikkelig jobb med å rense kanalene for gammel skitt :

CIMG3296 CIMG3293

En må huske på at her har jo også kunden selv etterpå tatt bort mye rester så dette synes ikke jeg burde vært representativt for en slik jobb 🙁

Jeg demonterer ut kam akslingene først :

CIMG3297

Det første jeg observerer er at den som har montert lagerbukkene har jo ikke lagt den lille obligatoriske dæsjen med pakning slim som er ønskelig for å forhindre lekkasje i disse sonene her merket med rød strek :

kambukk2CIMG3302 - Kopi

Merkelig da dette er godt kjent av de fleste motorbyggere..

Det neste jeg reagerer på er at sim-ringene er litt tørre ( da kan de lett rives ved oppstart ) OG det er jo rust på enden av kam akslingene. Dvs at en bare har trødd sim-ringene over det rustne området uten å tenke på hva det gjør med den ømfintlige overflaten til den nye sim-ringen :

CIMG3303CIMG3397

Hvorfor har ikke motorbygger giddet å ta seg av dette = tar jo bare noen få sekunder å olje sim–ring og polere bort denne rusten..

Neste trinn jeg vil gjøre er å sjekke om topplokket har blitt skikkelig rengjort i de viktige oljekanalene som mange 16 v topper har. De er plugget igjen med umbraco skruer i endene slik :

CIMG3305

Har firmaet gjort skikkelig jobb vil det nok være pent og rent inni her.

Må litt varme til får å få den opprinnelige ( eller firmaets Lock-tite ) til så slippe taket på skruene :

CIMG3307CIMG3306

Første skrue ute og jeg er , bare ved å se på hodet på skruen , sikker på at her har ikke firmaet engang giddet å åpne :

CIMG3320

En første test med ett skrujern inn i hullet bekrefter min mistanke :

CIMG3322

Ville vel neppe sett slik ut hvis det hadde vært gjort en god jobb her ?

Demonterer ut alle pluggene og nå vil jeg rett og slett bare ta ett stykke papir , dytte det inn i enden og trykke det gjennom med en enkel gjengestang og se hva som kommer ut i andre enden :

CIMG3331CIMG3332

Jeg tror resultatet snakker for seg selv her :

CIMG3334 CIMG3333

Aldri  om dette har vært rengjort fra utøvende firma spør du meg.

Neste er å få ut ventiler å få sett litt på inventaret i topplokket.

På med ventil bue og ut med låserer , fjærer og ventiler :

CIMG3339CIMG3340

Her er noen av ventilfjærene slik de ser ut ved demontering :

CIMG3359 CIMG3357 CIMG3343 CIMG3341

Titt nøye på dem og se om du ser det samme som vi gjorde,, alu-spon overalt !

Men vent litt nå…hadde ikke firmaet spesifisert at de skulle levere toppen ut FERDIG vasket ?

Nå begynner jeg å føle med kunden og hans skepsis på det han så…

Når jeg tar ut fjærtallerkenene finner jeg spon der også og jeg ser jo helt klart at disse har aldri vært vasket. Hadde jo ikke vært gammel olje på dem da vel ?

CIMG3352 CIMG3358

WTF spør du meg ?

Når jeg så tar ut ventilene ser det slik ut :

CIMG3374 CIMG3347

På venstre bildet ser du i selve anleggsflaten mellom ventil å sete at det er vekselsvis mørke og lyse felter og det tyder på alt annet enn tett sete. På bildet til høyre ser du ett stort korn av skitt som har lagt seg mellom setet og ventilen som igjen gjør at ventilen ikke lukker helt og tetter 100 %.

Det er det kunden så ved å fylle forbrennings kammeret med vann og observere vannet renne rett forbi ventilene… 🙁

Firmaet har tydeligvis glassblåst ventiler og slipt dem men ser ikke ut til at hverken tilpassing eller renhold har vært særlig vellykket.

Her er flere bilder som taler sitt tydelige språk om nettopp det :

CIMG3376 CIMG3375

For meg er dette rett og slett elendig arbeide med ingen fokus på hverken detaljer eller nøyaktighet.

Når ventilene nå er ute så kan vi jo se hvordan bl.a. eksos kanalene ser ut etter arbeidene deres :

CIMG3387CIMG3388 CIMG3390 CIMG3393

Slikt tar firmaer betalt for ??

Noen av eksos styringene er jo helt inngrodd med gammel koks jo 🙁

Jeg stoler ikke på noe av det som er utført her så jeg anbefaler  kunden at vi også tar ut de nye ventil tetningene for å sikre at det ikke også her er noe skummelt på gang,, og godt var det :

CIMG3381CIMG3363 CIMG3362CIMG3382

Det er faktisk nye tetninger MEN den ene mangler noe vesentlig , spiralfjæren som klemmer rundt ventilstammen slik at det ikke lekker olje forbi.

Ikke nok med det , ved nærmere undersøkelse på denne tetningen avsløres dette her :

CIMG3384

Den har blitt beskadiget ved montering og har en flenge som ikke viser før du løfte litt på gummien !

For meg så virker det også som om den har noen merker i selve metalldelen som kan tyde på at den har vært av og på noen ganger og kan det har vært en årsak til det ?

Disse skal så absolutt IKKE inn igjen når jeg er ferdig med toppen :

CIMG3386

Jeg blir enig med kunden om å få fikset til denne toppen her og gjøre det som behøves for å få den slik den bør være

Her er alt klart for videre prosess :

CIMG3403

Vasker og renser toppen til ett helt annet resultat enn ” firmaet ” gadd å gjøre :

CIMG3409 CIMG3408 CIMG3407 CIMG3406

Polerer opp ventilene og sliper enden av ventilstammene , som firmaet ikke gjorde :

CIMG3414CIMG3415

Tilpasser alle de nyslipte og polerte ventilene med ventilpasta :

CIMG3479

Dobbelt sjekker at alle ventiler er helt tette og seter samme , med å observere den grå ringen som indikerer tett sete mellom ventil og selve ventilsetene :

CIMG3481 CIMG3480

Plansliper toppen ørlite for å fjerne de små ripene kunden forårsaket ved montering :

CIMG3483CIMG3485

Ordner til litt grader og huller : ( som firmaet absolutt ikke gadd å gjøre )

CIMG3488 CIMG3486

Toppens skal så vaskes enda en gang før den er klar for montering og oljekanalene får også gjennomgå :

CIMG3398CIMG3489

Monteringen begynner  fjær skåler først :

CIMG3511

Så nye ventiltetninger som monteres med spesial verktøy til formålet :

CIMG3512  CIMG3514CIMG3515CIMG3516

Ventiler skal så monteres i sine respektive huller og jeg dobbel sjekker etterpå at ingen av tetningene er skadet ved montering :

CIMG3520CIMG3524

Fjærene er her klare for montering. Ikke noe spon her å finne 🙂

CIMG3522CIMG3523

Ventil låser monteres :

CIMG3526CIMG3527

De sjekkes følgelig også skikkelig ut :

CIMG3528 CIMG3529

Inn med løftere som er skikkelig rengjort og oljet :

CIMG3530

Kam akslingene og sim-ringene oljes før montering :

CIMG3532CIMG3533

Kam akslingene har nå ingen rust som riper opp de nye sim-ringene 🙂

CIMG3417

En liten dæsj med paknings lim på utsatte steder og skru fast kam akslinger og lagerbukkene:

CIMG3534CIMG3535

Her ser du hvordan testen med papir gjennom oljekanalene ser ut etter jeg er ferdig med vaskingen :

CIMG3421 CIMG3419 CIMG3401CIMG3536

Ikke noe smuss og dritt å finne når jeg er ferdig :

CIMG3539 CIMG3521

Da kan kunden å hente en topp hvor det er lagt inn litt mer sjel i arbeidet enn hva en kan si om arbeidet utført av ” motorverkstedet” :

CIMG3543 CIMG3537

Det kan være lurt å være litt kritisk til arbeidene som en betaler masse penger for å få utført.

Som en liten kuriositet kan det nevnes at hos EBB TECH kostet arbeidene betydelig mindre enn hva kunden opprinnelig betalte for , skal vi si  ” møkkajobben ”

 

Skulle du ha bruk for noe arbeider med din motor ta gjerne kontakt for pris / levering.