Toyota 1jz svinghjul

[ 27 februar 2014 ]

Toyota lager mye kjekt og både 1Jz og 2Jz er allerede beryktede motorer blant entusiaster med bil og ratt som hobby.

Noen velger å pushe grensene litt med å lure ut mer power i motorene og følgelig vil begrensningene i noen komponenter fremtre som perler på snor.

En kunde dukket opp en dag med ett lite problem på ett svinghjul i sin 1Jz motoriserte kosebil 🙂

P1340640

Svinghjulet hadde vært brukt i sammen med en litt , skal vi si  krevende sinter lamell  , uten rykk utjevner / fjærer integrert , som kunden nå ikke ville anvende lengre.

Han ville ha en mer moderat lamell med fjærende senter. Men før han kunne montere denne ville han ordne noen små detaljer ved svinghjulet.

Det bar preg av å ha fått mye varme i seg og en skikkelig ujevn overflate :

P1340641

Eieren ville ha en grei gjennomgang på svinghjulet med følgende arbeider :

– re-etablere ” step ” `et på svinghjulet

– planslipe svinghjulet

– balansere svinghjulet til god balansefaktor etter arbeider.

Det må vi vel kunne få til sa jeg 🙂

Første trinn er å fjerne styrepinnene for clutchplaten , da de forhindrer videre arbeider.

De kan sitte temmelig hardt fast men med rett verktøy og prosedyre kommer de ut , uskadde :

P1340643

Så måler jeg ut høyden på det såkalte ” step`et ” på svinghjulet :

P1340644

Det fordi jeg skal først dreie ned ett høyere step for så planslipe  anleggsflaten for selve lamellen ( som er ujevnt og viser tegn til varmgang ) og deretter sette ett nytt , litt høyere step for litt mer trykk på lamellen.

Finner så ut hvilken måte jeg best kan spenne opp svinghjulet for å dreie inn nytt step og kontrollmåler og retter opp svinghjulet før dreiing.

Dreier så ned til nytt step :

P1340647

Måler litt underveis og finner til slutt det jeg tror blir den endelige høyden jeg trenger for å kunne så planslipe meg ned til ønsket step :

P1340651 P1340650

Svinghjulet forlater så dreiebenken og skal inn i plansliperen :

P1340653

Etter hvert kutt kan en se hvordan ujevnhetene er fordelt i anleggsflaten til lamellen :

P1340655 P1340654

Litt måling og til slutt er jeg fornøyd med både finish og høyde :

P1340657P1340659

Monterer inn styrepluggene og det ser riktig greit ut nå :

P1340661P1340662

Svinghjulet skal så inn i balanserings maskinen hvor vi skal korrigere svinghjulet slik at det får en bra balansefaktor for motoren det skal jobbe i .

Gjør litt kalkulasjoner , tar noen mål og programmerer maskinen til jobben som har startet her med første spinn og utmåling :

P1340665

Første utmåling er ferdig og maskinen regner ut hvor og hvor mye vekt som må korrigeres for å nå vårt ønskede mål på god balansefaktor.

Målet er rundt 1,5 gr / cm og vis er at vi er ett stykke ifra med  82,51 gr / cm og enn korrigering på 6,37 gram må til på vår programmerte diameter på emnet.

P1340666

Korrigeringens plassering bestemmer maskinen og jeg velger å bore det ut :

P1340667

Noen nye spinn , kontrollmåling og mer utboring og jeg nærmer meg målet :

P1340670P1340673 P1340675 P1340672 P1340671P1340677

Når jeg har nådd målet er svinghjulet klart og her ligger det og venter på kunden .

P1340678

Svinghjulet har nå fått nytt ” step ” , fin overflate for lamellen og er balansert.

EBB takker for tilliten og ønsker lykke til med prosjektet 🙂

Skulle du ha bruk for noe arbeider med ditt svinghjul ta gjerne kontakt for pris / levering.