VW Type 1 Scat veiv balansering.

[ 29 juli 2012 ]

Blandt vw entusiastene er det ikke uvanlig å bygge motorer med helt nye komponenter.

Delene er billige , E-bay faktoren høy og mye av det er gjerne ikke alltid lagd  til ett høyt kvalitetsnivå.

På veivpartier ser jeg ganske ville ting mht balansefaktorer på veiver , svinghjul , clutcher osv.

Ikke alltid nytt er det samme som flott der i gården.

 

Her er ett eksempel på at du ikke bør montere delene rett ifra esken og inn i motoren.

Denne nye veiven her skal vi nå sjekke ut og finne ut hvor god balansefaktor / toleranse de har lagt i den og hvis behov korrigere den til en ett veldig bra nivå.

Først kontrollerer jeg evnt om det er kast i den eller andre problemer.

Deretter spennes veiven opp i balanseringsmaskinen og vi kjører de første utmålingene på veiven separat.

Første problemstilling dukker opp umiddelbart her :

Her ser du fabrikkens originale balansekorrigering på vekt. de har slipt bort materiale og korrigert men er det godt nok ?

Her er tilleggsmaterialet jeg måtte fjerne for å komme ned til vår standard som er 1,5 gr / cm som er meget bra toleranse ( race spec )

Ca 5 gram ble korrigeringen og det høres kanskje ikke så mye ut men er langt ute av spec for dette motorbygget.

I front på veiven , sett ut ifra senter , må veiven korrigeres her og det med hele 13,7 gr !!!

Vanvittig stort avvik med tanke på en splitter ny veiv. Hørte jeg noen sa » Mexico jobb » her..

Da er det svinghjulet sin tur , det også nytt så vi kjører kontroll på det :

Ikke at det kom som en overaskelse men en korrigering var også nødvendig her denne gang med 9,7 gram på denne radien utmålt. Begrepet » told you so » blir litt for klisjeaktig gjerne men slik er det nesten alltid på disse delene til vw boxerne.

ok , vi går videre til trykkplaten så min første oppgave er å kontrollere at alle skruene som skal feste platen har lik vekt og matcher til de har det :

Vi fyrer igang balanseringsmaskinen og får denne anvisningen på å fjerne vekt.

Balansering handler egentlig om noe så enkelt som rett vekt på rett sted 🙂

Kunden har også kjøpt nytt fremre remhjul og det skulle en tro var greit nok ? Nope.

Her måtte vi også korrigere slik :

Her ser du utmålingsdataene før og etter ( før venstre / etter høyre)

Du kan se at etter første spinn har den analysert at toleranseverdien er : 36,65 gr/cm og avviket er 4,44 gram.

Når vi har korrigert er toleranseverdien 0.9 gr/ cm og avviket er nå bare 0.11 gram.

Vi har satt toleranseverdi  ( nivå på balanseringsfaktor  , eller hvor god jobben skal være ) på 1,5 gr / cm og er etter korigering langt under ( 0.9 gr/cm ) vårt krav.

Maskinen er også så genial at den gir beskjed når du har oppnådd ønsket nivå.

Så da tar vi en siste kontroll for å kvalitetssikre jobben og er alt greit er det bare å sende avgårde til kunden slik at han nå har en skikkelig bra utbalansert veiv i sitt drømmeprosjekt 🙂

 

Denne balanseringsjobben er i basis den samme som med hvilket som helst annet veivparti så er det ellers noe du lurer på evnt ønsker ett pristilbud så ta gjerne kontakt.