Nissan Skyline RB blokk bygg.

[ 3 oktober 2013 ]

Jeg har snart sluttet å telle alle de fantastiske Nissan motorene som er innom.

Nissan sine RB motorer er råskinn og noen av kundene mine drar utrolig mye effekt ut av dem.

Men som med alle andre motorer må en gjøre detaljene bra for at helheten skal bli enda bedre 🙂

Blokken til disse Nissan motorene tåler massevis men det er stempler og råder som gjerne bør byttes ut ved mangedobling av effekten i disse motorene.

EBB utfører alle de forskjellige arbeidene ved en slik modifisering av blokken og dens innmat.

La oss ta en titt på hva som gjøres ved klassisk oppbygg med smidde stempler og skikkelige råder .

Her er en blokk til en kunde ankommet hos EBB :

P1250130

Denne blokk skal bli utgangspunktet for våre arbeider.

Den har litt slitasje i sylinderne :

P1250135

Den skal bores , hones , planslipes og mer til.

Nye frostplugger og til slutt skal den shines opp til nytt utseende :

P1250131 P1250132

Jeg stripper ned blokken , tar ut styreplugger og underspylere :

P1250137 P1250138

Så bærer det inn i vaskeren for å få bort gammel smuss og olje :

P1250139

Deretter trykk tester jeg blokken og den var bra så nå kan jeg begynne arbeidene med den og komponentene jeg skal anvende.

Her er stempler og råder som skal brukes :

P1250140P1250141

Forsterkede lagre og nye frostplugger skal også inn ved montering av blokken :

P1250142

Før jeg kan bruke rådene er det ett typisk lite problem med » E-bay » delene :

P1250143 P1250144

Stempelpinnene passer perfekt til stemplene men ofte kan selve hullet i rådene være såkalt : » under-size » dvs hullene i lille-enden av rådene må tilpasses før bruk.

Når jeg måler ut hullet og selve pinnen finner jeg ut at det er minus 1.5 hundredels klaring og det kan vi ikke ha så jeg honer opp hullet til rette klaringer.

P1250146 P1250147

Rådene er nå klar for stempler men selve stemplene og rådene skal jeg nå vekt justere for å oppnå god kvalitet på balansefaktoren for bunndelen.

P1250185 P1250187

Stemplene er det bare å justere for lik vekt mens rådene skal både veies på total vekt og fra ende til ende og til det bruker jeg en spesial jigg.

Her ser en hvor jeg har fjernet vekt på rådene for å få dem like i begge ender på alle rådene :

P1250189 P1250190

Veiven har vært gjennom balansering med svinghjul etc så den skal nå vaskes før montering .

Her kan du evnt lese om en full balansering av ett RB veivparti :

https://www.ebbt.no/nissan-rb-26-skyline-veivparti-balansering/

P1250191

Vi har nå vårt veivparti klart for videre arbeider :

P1250192

Da skal jeg begynne utboring av sylinderne og her er målene som jeg skal gå etter , vedlagt ifra stempel produsenten :

P1250148

Spenner opp bor-jiggen og måler ut for å sjekke hva utgangspunktet er :

P1250168 P1250169

Sentrerer og stiller inn skjæret til ønsket kutt :

P1250170 P1250175

Første kutt er ferdig og jeg kontrollmåler at alt stemmer :

P1250176

Når hver sylinder er ferdig boret skal toppen av sylinderen få en liten fas som letter innføringen av stemplene ved montering slik at ikke stempelfjærene knekker :

P1250182 P1250194

Alt ferdig boret og nå skal jeg hone sylindrene til korrekt diameter og finish  slik at stemplene får riktig klaring til sylinder :

P1250198 P1250204

Honer , måler , honer og måler 🙂

Her ser du forskjellen mellom boret og honet sylinder. Viktig å få rette finishen og kryssmønster på honesporene :

P1250201 P1250200

Sjekker underveis også om ovalitet er under kontroll og like sylindre hele veien fra oppe til nede i sylindrene :

P1250195

Når jeg er fornøyd skal stempelfjærer tilpasses for hver enkelt sylinder. Det kan være ett skikkelig tålmodighets arbeide 🙂

Måler ut åpning og justerer med å slipe enden av fjærene :

P1250207 P1250211

Når de er ferdige har jeg merket dem alle sammen :

P1250214

Da gjenstår det å plan slipe blokkens anleggsflate mot toppen for den MLS pakningstypen vi skal anvende på dette bygget :

P1250215

Sjekker progresjonen med denne klokken her :

P1250218

Ordner litt huller og kanter etterpå :

P1250222 P1250223

Tar kanskje litt ekstra tid men jeg liker å levere arbeidene ut med disse detaljene gjort 🙂

En siste vask i maskinen og nå er det rent og fint :

P1250224 P1250225

Nå kan jeg montere de kontrollerte under spylerne som er vasket og funnet i orden :

P1250229 P1250230

Selve veiven skal så inn og her er de nye lagrene vi skal bruke :

P1250226

De legger jeg inn i lagerbukkene i blokk og lagerbukk-broen. Monterer den uten veiven i og måler innvendige diametere på hullene , med lagrene i.  Veivens journaler har jeg målt ut med micrometer så da blir det bare hull minus veiv diameter og vips så har jeg klaringene.

Når jeg skal sjekke dette ved montering benytter jeg en såkalt måle-tråd teknikk som jeg kan vise her.

Veiven legges først i :

P1250231

Så tar jeg ett lite stykke av denne spesielle plastikk tråden her :

P1250232 P1250234

Legger en strimmel på hver journal og drar til spesifisert moment på boltene :

P1250235 P1250236

Demonterer igjen og kan da lese av tykkelsen som strengen nå har blitt klemt til og bruker tabellen på trådens måletabell som igjen gir klaringene :

P1250237

Tørker bort alle rester av tråden , legger monteringsolje på alle lagre og legger i veiven og trekker til på nytt samt sjekker at veiven roterer fint etterpå :

P1250241 P1250243

Endeklaringen kontrolleres slik og jeg ser at spylerne er riktig montert og uskadde etter at veiven er lagt inn :

P1250244 P1250246

Finner ut hvilke råde bolter jeg jobber med og momentet de skal ha med den spesielle monteringspastaen som skal brukes :

P1250248 P1250253

Monterer stempler på råder , sjekker at alle klips sitter som de skal og gjør klar til bruk av måletråd også her ved montering som siste sjekk :

P1250249 P1250250

Trykker stemplene så ned i sylindrene med det enkle verktøyet for å holde i sammen stempelfjærene under monteringen :

P1250259

Drar til med riktig moment , demonterer og sjekker måletrådens tykkelse :

P1250256P1250251

Alt er nå montert på selve veivpartiet og funnet i orden.

Siste moment er å montere inn alle de nye frostpluggene i den nylakkerte blokken 🙂

P1250260 P1250261

Jeg spandere på meg ett par bilder av den nå nybygde blokken :

P1250263 P1250270

Ikke så verst det !

Da er blokken klar til avhenting av kunden da han skal montere resten selv :

P1250262

Så litt bedre ut nå 🙂

Skulle du være i behov av noe arbeider med din Nissan RB motor eller for den saks skyld hvilken som helst annen motor ta gjerne kontakt for pristilbud / levering.